Занятията в Школа по информационни технологии и математика
стартират в началото на месец октомври.

Визуални изкуства

2D и 3D компютърна графика, аудио и видео монтаж, компютърна анимация

Уеб програмиране

Създаване и упраление на статични и динамични уеб страници

Метематика

Подготовка за национални състезания и олимпиади

Роботика

Моделиране и управление на роботи и роботизирани системи

Още за нас

Екип

д-р Ангел Стоянов Ангелов

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

д-р Албена Иванова-Неделчева

СУ "Сава Доброплодни"


Директор. Преподавател по математика и информационни технологии.

доц. д-р Красимир Харизанов

ШУ "Еп. К. Преславски"


Преподавател по информационни технологии.

Мадлена Михайлова Станчева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

Лейля Басриева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по инф. технологии.

Мехмед Коджа

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по математика.

Донка Аргирова

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по математика.

Димо Малчев

Colibri Soft


Предприемач. Гост-лектор.