ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ШКОЛАТА

Постижения през 2020 / 2021 учебна година

 • 2-ро място Национална олимпиада по информационни технологии, Теодор Желев, категория „Интерактивна презентация“

 • 1-во място Национално състезание по информационни технологии, гр. Благоевград, Никола Николов, категория „Компютърно моделиране“

 • 1-во място Национално състезание по информационни технологии, гр. Благоевград, Андрей Димитров, категория „3D моделиране“

 • 3-то място Национално състезание по информационни технологии, гр. Благоевград, Денислав Ангелов, категория „3D моделиране“

 • 2-ро място Национален конкурс „Млад иноватор“, Салимехмед Мехмед, Мартин Жечков и Денислав Ангелов

 • 4-то място в категория „Фотография“, „Аз мога – тук и сега“, Денислав Ангелов

 • 4-то място в категория „Редизайн на уеб сайт“, „Аз мога – тук и сега“, Андрей Димитров

 • Оценка 5.00 Национална олимпиада по информационни технологии, Мартин Цолов, категория „Мултимедийни игри и симулации“

 • 2-ро място Игрален филм, Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, ученици от 10. и 11. клас, Профил „Музика“

 • Най-добра актриса Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, Мирослава Младенова

 • Най-добър режисьор Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“, Паула Стратиева

 • Най-добър проект Национален конкурс с международно участие „Космонавтика“, Стефан Димитров и Йоан Иванов

 • Финалисти Национално състезание „SoftUniFest“, Андрей Димитров, Денислав Ангелов, Салимехмед Мехмед

 • Постижения през 2019 / 2020 учебна година

 • Победители в Национален конкурс „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“ - Роси Руменова, Кристиян Петков, Салимехмед Ниязи, Илина Коцева

 • 1-во място в Национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии, група Мултимедия – Валентин Валентинов

 • Национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии Денислав Ангелов– мн. добър 5.00, Андрей Дмитров – мн. добър 5.25

  Национално състезание по информационни технологии „IT Свят“:
 • 1-во място , Графичен дизайн 8. клас – Кристиян Стоянов

 • 1-во място , Графичен дизайн 9. клас – Мартин Цолов

 • 1-во място , Графичен дизайн 10. клас – Салимехмед Мехмед

 • 2-ро място , Самостоятелни компютърни приложения, 11. клас – Андрей Димитров и Денислав Ангелов

 • 2-ро място , Самостоятелни компютърни приложения, 12. клас – Гергана Петрова

 • 3-то място – Национален конкурс „Млад иноватор“, Салимехмед Мехмед, Илина Коцева, Мартин Цолов и Денислав Ангелов

 • 1-во място в Национален конкурс “Чиста енергия за бъдещето“, Андрей Димитров

 • 2-ро място в XII Национално състезание по информационни технологии, гр. Благоевград, Гергана Петрова

  Национално състезание SoftUniada Kids, категория „Образователна анимация със Scratch“, гр. София:
 • 2-ро място Стефания Хаджииванова

 • 2-ро място Мирослав Бончев

  Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, гр. Шумен:
 • 1-во място Никол Маркова, Направление „Компютърна графика“, втора група
 • 1-во място Светломир Янков, Направление „Компютърна графика“, трета група
 • 1-во място Радослав Росенов, Направление „Видео и анимация“, първа група
 • 1-во място Георги Чифлигаров ,Направление „Видео и анимация“, първа група
 • 2-ро място Фейза-Нур Ибрахимова, Направление „Видео и анимация“, първа група
 • 2-ро място Кристиян Петков, Направление „Видео и анимация“, трета група
 • 2-ро място Кристиян Атанасов, Направление „Компютърна графика“, втора група
 • 3-то място Никола Първанов, Направление „Компютърна графика“, втора група
 • 3-то място Максим Стефанов, Направление „Видео и анимация“, първа група

 • Победители – Национален конкурс „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“, Роси Руменова, Кристиян Петков, Салимехмед Ниязи, Илина Коцева

 • Финалисти – Национално състезание по предприемчество “Tomorrow’s Business Starts Today”, Мартин Цолов, Денислав Ангелов, Салимехмед Ниязи, Илина Коцева

 • Постижения през 2018 / 2019 учебна година

 • 1-во място и златен медал в общото класиране във възрастова група 5.-8. клас - Национална олимпиада по информационни технологии - Мартин Цолов

 • 1-во място в категория Мултимедия - Национална олимпиада по информационни технологии - Мартин Цолов

 • Отлличен 5.50 в категория Мултимедия - Национална олимпиада по информационни технологии - Денислав Ангелов

 • Отлличен 5.50 в категория Мултимедия - Национална олимпиада по информационни технологии - Андрей Димитров

 • Специална награда от TelebidPro - Национална олимпиада по информационни технологии - Мартин Цолов

 • 1-во място Национален конкурс „Имам бизнес идея“ - Салимехмед Мехмед, Андрей Димитров и Денислав Ангелов

 • 1-во място Академията за млади таланти Growing Talents ’19 - Денислав Ангелов, Гергана Петрова, Алекс Илиев и Илина Коцева

 • 1-во място XI Национално състезание по информационни технологии Благоевград '19 - Андрей Димитров

 • 3-то място Национален конкурс за постер „Това е моят парк“ - Салимехмед Мехмед

 • Специална награда Национален конкурс “Индустрията в моя регион” - Денислав Ангелов

 • 1-во място в категория Графичен дизайн 7. клас, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Никол Николаева

 • 2-ро място в категория Графичен дизайн 7. клас, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Кристиян Атанасов

 • 1-во място в категория Графичен дизайн 8. клас, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Мартин Цолов

 • 2-ро място в категория Графичен дизайн 9. клас, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Салимехмед Мехмед

 • 1-во място в категория Графичен дизайн 10. клас, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Светломир Янков

 • 1-во място в категория Компютърни приложения, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Андрей Димитров и Денислав Ангелов

 • 2-ро място в категория Компютърни приложения, Национално състезание по информационни технологии ИТ СВЯТ, гр. Добрич - Гергана Петрова и Илина Коцева

 • Постижения през 2017 / 2018 учебна година

 • 2-ро място – Национално състезание по стеганография и криптография ШУСТЕГ 18 – Мартин Минев, Петър Стоянов, Стоил Костов.

 • 4-то място в категория „Уеб приложение“ на Национално състезание за ученици и студенти „Web, Mobile, Cloud“, гр. Варна – Радостин Емануилов

 • Над 90 т. – Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии:
   Уеб сайт:
  • Денислав Русев и Йордан Дочков
  • Ангел Венков и Димитър Димитров
  • Валентин Бончев
  • Мартин Минев
  • Мултимедия:
  • Габриела Узунова и Кристиян Косев
  • Петър Стоянов и Денислав Ангелов
  • Приложни програми:
  • Радостин Емануилов
  • Андрей Димитров
 • Номинация за Награда „Джон Атанасов“ в категория „Ученици и техните преподаватели“ за 2017 г., Радостин Емануилов

 • Награди на СМБ – Шумен и ШУ „Еп. Константин Преславски“за 2016 г. , Радостин Емануилов, Валентин Бончев и Габриела Узунова
 • Постижения през 2016 / 2017 учебна година

  Национален кръг на Национална олимпиада по информационни технологии:

  • 3-то място в категория "Мултимедия" - Валентин Бончев и Габриела Узунова
  • 4-то място в категория "Мултимедия" - Илина Коцева и Алекс Илиев
  • Отлични оценки (90 % от резултата на първия в класирането) в индивидуалното класиране: Валентин Бончев, Габриела Узунова, Алекс Илиев и Илина Коцева

  Класиране за Microsoft Imagine Cup – Регионални европейски финали гр. Загреб, Хърватия – Радостин Емануилов

  1-во място в категория „Уеб приложение“ на Национално състезание за ученици и студенти „Web, Mobile, Cloud“, гр. Варна – Радостин Емануилов, Радостин Маринов и Габриел Атанасов

  3-то място – Национален пролетен турнир по информационни технологии, гр. Велико Търново – Радостин Емануилов

  2-ро място - Национално състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства, гр. Девин – Габриел Атанасов

  Участие в IX International Conference ‘Cybersecurity in the Information Society Moments Радостин Емануилов, Радостин Маринов и Георги Атанасов

  3-то място – Национално състезание по информационни технологии, категория „Компютърни презентации“, гр. Благоевград – Валентин Бончев

  Над 90 т. Областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии:

  • Категория "Уебсайт" - Денислав Русев, Ангел Венков, Мартин Минев и Димитър Димитров
  • Категория "Мултимедия" - Илина Коцева, Алекс Бончев, Габриела Узунова, Валентин Бончев, Петър Стоянов, Кристиян Косев, Георги Георгиев, Денислав Ангелов, Йордан Иванов и Йордан Дочков

  Награди на СМБ – Шумен и ШУ „Еп. Константин Преславски“за 2016 г. - Радостин Емануилов, Радостин Маринов, Георги Атанасов и Габриел Атанасов

  2-ро място - Национално състезание по информационни технологии „Джон Атанасов“, категория „Мултимедийни презентации“, гр. София – Илина Коцева и Мартин Цолов

  3-то място - Национално състезание по информационни технологии „Джон Атанасов“, категория „Мултимедийни презентации“, гр. София – Денислав Ангелов и Георги Георгиев

  3-то място в Хакатон „CODE4SHUMEN“ – Състезание по практическо програмиране, гр. Шумен - Радостин Емануилов, Радостин Маринов и Габриел Атанасов

  5-то място в крайното класиране и 1-во място в трети кръг – „QUERYADA“ Националното състезание по извличане на данни, гр. Варна - Радостин Емануилов, Мертин Дервиш и Михаил Георгиев

  Специална награда на журито в Конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“, гр. Горна Оряховица - Кристиян Косев, Радостин Маринов и Радостин Емануилов


  Постижения през 2015 / 2016 учебна година

  1-во място в категория "Мултимедия" - Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии, Мирослав Дяков и Валентин Бончев

  2-ро място в категория "Приложни програми" - Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии, Радостин Емануилов и Георги Атанасов

  4-то място в категория "Мултимедия" - Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии, Денислав Ангелов и Георги Георгиев

  1-во място в категория "Уеб сайт" - Национално състезание по информационни технологии WebLoz, Мартин  Христов Маринов

  1-во място - Съвместен център за обучение, симулации и анализ - Радостин Емануилов и Георги Атанасов

  2-ро място в категория "Приложни програми" - Пролетен турнир по информационни технологии - Радостин Емануилов и Георги Атанасов

  3-то място в категория "Интернет програмиране" - Пролетен турнир по информационни технологии - Радостин Христов Маринов и Габриел Атанасов Атанасов

  Kласирани ученици за Национален кръг на олимпиадата по информационни технологии:

  • Категория "Мултимедия" - Денислав Ангелов, Георги Георгиев, Мирослав Дяков, Валентин Бончев
  • Категория "Уеб сайт" - Мартин Маринов
  • Категория "Приложни програми - Радостин Николаев  Емануилов и Георги Атанасов Атанасов

  Финалист на Национален кръг на олимпиадата по гражданско образование - Мартин Маринов

  „Млади посланици на технологиите и иновациите" - Мicrosoft & InnovationStarter / Youth  Spark Live - Йордан Николаев, Георги Атанасов, Мартин Христов Маринов и Габриел Атанасов

  2-ро място в група "Интернет приложения" - Национално състезание по информационни технологии, гр. Благоевград - Радостин Христов Маринов и Габриел Атанасов Атанасов

  ТОП 5секция "Информатика и информационни технологии", Научна сесия на Ученическия институт на БАН - Радостин Христов Маринов и Габриел Атанасов Атанасов

  3-то място в група "Мултимедийни презентации" - Национален есенен турнир "Джон Атанасов", гр. София - Мартин Христов Маринов

  3-то място в група "Интернет приложения" - Национален есенен турнир "Джон Атанасов", гр. София - Радостин Христов Маринов и Габриел Атанасов Атанасов

  5-то място в група "Приложни програми" - Национален есенен турнир "Джон Атанасов", гр. София - Радостин Николаев Емануилов  


  Постижения през 2014 / 2015 учебна година

  Класиран в Национален отбор на България за „MOS World Championship“, гр. Далас – САЩ – Радостин Христов Маринов

  1-во място в група „Мултимедийни презентации“ – Национален есенен турнир „Джон Атанасов“, гр. София – Мартин Христов Маринов

  1-во място в група „Уеб сайт“ на Национално състезание за уеб разработване „WebLoz’ 15" - Мартин Христов Маринов

  1-во място в група „Уеб дизайн“ на Национално състезание по Икономика и Информационни технологии „За купата на Декана“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен – Радостин Христов Маринов

  2-ро място в група „Интернет приложения“ на Седмо национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Радостин Маринов

  2-ро място в категория „Млади уеб таланти“ – Уеб награди за Български сайт „БГ САЙТ“, гр. София – Мартин Христов Маринов

  2-ро място в група „Самостоятелни компютърни приложения“ на Седмо национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Радостин Николаев

  2-ро място в група „Уеб сайт 5-8. клас“ на Седмо национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Мартин Маринов

  3-то място – Национално състезание по Икономика и Информационни технологии „За купата на Декана“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен – Радостин Николаев Емануилов

  4-то място – Национално състезание по Икономика и Информационни технологии „За купата на Декана“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен – Янислав Георгиев Колев

  Специална награда за „Най-добро алгоритмично решение“ – Национално състезание за уеб разработване „WebLoz’ 15" – Радостин Николаев Емануилов

  Най-млад сертифициран Microsoft Office Specialist в България – Мартин Христов Маринов

  Двадесет и двама сертифицирани Microsoft Office Specialist-и от СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

  Допуснати до защита проекти в Национален конкурс „Млади таланти“, гр. София - Радостин Христов Маринов, Радостин Николаев Емануилов и Мартин Христов Маринов

  Приз „Сава Академия“, СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен - Радостин Христов Маринов, Радостин Николаев Емануилов, Мартин Христов Маринов

  Класирани на Национална олимпиада по информационни технологии - Радостин Христов Маринов и Радостин Николаев Емануилов

  Класиран на Национална олимпиада по гражданско образование - Янислав Георгиев Колев

  Постижения през 2013 / 2014 учебна година

  1-во място в група „Интернет издания“ на Международен фестивала за детско медийно изкуство “Арлекин“ – Мартин Маринов

  Специални награди от Национален конкурс „Млади таланти“, гр. София - Радостин Емануилов, Радостин Маринов, Габриел Атанасов, Мерт Мерткан

  3-то място на Финален на Международен конкурс „Математика и проектиране 7" към международен проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието), гр. Москва. Автори: Радостин Маринов, Албена Иванова, Ангел Ангелов

  3-то място в група „Уеб сайт“ на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана – Радостин Емануилов

  4-то място в група „Мултимедия“ на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана – Мартин Маринов

  4-то място в група „Интернет приложения“ на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана – Радостин Маринов

  1-во място в Национален кръг на Международен конкурс „Математика и проектиране 7" към международен проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието). Проектът бе представен в направление „Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители) е с покана за представяне на финален кръг в гр. Москва. Автори: Радостин Маринов, Албена Иванова, Ангел Ангелов

  2-ро място в група „Интернет приложения“ на Национално състезание за уеб-разработване WebLoz’14, гр. Лозница – Радостин Емануилов

  3-то място в група „Интернет приложения“ на Национално състезание за уеб-разработване WebLoz’14, гр. Лозница – Радостин Маринов

  1-во място в група „Интернет приложения“ на Шесто национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Радостин Маринов

  2-ро място в група „Уеб сайт“ на Шесто национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Мартин Маринов

  4-то място в група „Уеб сайт“ на Шесто национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Мерт Мерткан

  4-то място в група „Уеб сайт“ на Шесто национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Габриел Атанасов

  4-то място в група „Интернет приложения“ на Шесто национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград – Радостин Емануилов

  1-во място в група „Ре-дизайн“ на Състезание по информационни технологии за студенти и ученици, гр. Варна – Радостин Емануилов

  2-ро място в група „Уеб дизайн“ на Състезание по информационни технологии за студенти и ученици, гр. Варна – Радостин Маринов

  3-то място в група „Дигитални изкуства“ на Състезание по информационни технологии за студенти и ученици, гр. Варна – Мерт Мерткан

  Специална награда от  за Национален кръг (единствен участник от Област Шумен) на Национално състезание по информациони технологии IT Знайко, кк. Пампорово – Мартин Цолов

  Класирани за Национален кръг на Олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана - Радостин Маринов, Радостин Емануилов, Мерт Мерткан, Мартин Маринов, Янислав Колев, Карина Йорданова

  Отлична грамота от XIV Ученическа конференция, организирана в рамките на XLIII Пролетна конференция на СМБ, от Ученически институт към Института по математика и информатика към БАН – Радостин Маринов

  Отлична грамота от XIV Ученическа конференция, организирана в рамките на XLIII Пролетна конференция на СМБ, от Ученически институт към Института по математика и информатика към БАН – Радостин Емануилов

  Специална грамота за социален проект от XIV Ученическа конференция, организирана в рамките на XLIII Пролетна конференция на СМБ, от Ученически институт към Института по математика и информатика към БАН – Мерт Мерткан

  Топ 10 в група „Фотография“ на Национално състезание по информационни технологии „Аз мога – тук и сега“, гр. Девин – Александър Даков  Постижения през 2012 / 2013 учебна година

  1-во място (награда на журито) на Фестивала за детско медийно изкуство “Арлекин“ - Габриел Атанасов и Йордан Йорданов.

  1-во място (награда на публиката) на Фестивала за детско медийно изкуство “Арлекин“ - Мартин Маринов.

  1-во място (награда на Българска уеб асоциация) на Фестивала за детско медийно изкуство “Арлекин“ - Янислав Колев.

  1-во място в група "Мултимедия" на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана - Мартин Маринов.

  4-то място в група "Уеб сайт" на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана, - Радостин Емануилов.

  4-то място в група "Мултимедия" на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана, - Мерт Мерткан.

  Оценки на Национална олимпиада по информационни технологии, гр. Монтана:

  • Радостин Маринов - отличен 6.00
  • Йордан Йорданов - отличен 6.00
  • Габриел Атанасов - отличен 5.75
  • Радостин Емануилов - отличен 5.75
  • Мерт Мерткан - отличен 5.50
  • Мартин Маринов - мн. добър 5.25

  1-во място в група "Уеб приложение " на Национално състезаниеза уеб разработване, гр. Лозница - Радостин Маринов.

  1-во място в група "Уеб сайт" на Национално състезаниеза уеб разработване, гр. Лозница - Мартин Маринов.

  2-ро място в група "Уеб сайт" на Национално състезаниеза уеб разработване, гр. Лозница - Радостин Емануилов.

  Специална грамота за интерактивно приложение на Национално състезаниеза уеб разработване, гр. Лозница - Янислав Колев.

  1-во място в група "Уеб дизайн" на Състезание по информационни технологии за студенти и ученици, гр. Варна - Радостин Маринов.

  3-то място в група "Уеб дизайн" на Състезание по информационни технологии за студенти и ученици, гр. Варна - Радостин Емануилов.

  2-ро място (отборно класиране) на Национално състезание по информационни технологии, гр. Велико Търново - Шахин Наджи и Сезяр Гюнаев.

  3-то място на Национално състезание по информационни технологии, гр. Велико Търново - Радостин Емануилов.

  Специална грамота от XIII Ученическа конференция, организирана в рамките на XLII Пролетна конференция на СМБ, от Ученически институт към Института по математика и информатика към БАН (от VII до XII клас) - Радостин Емануилов ученик в VII клас.

  Грамота за много добро участие от XIII Ученическа конференция, организирана в рамките на XLII Пролетна конференция на СМБ, от Ученически институт към Института по математика и информатика към БАН - Радостин Маринов.

  2-ро място в група "Интернет приложения" (IX - XII клас) на Пето национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград - Радостин Маринов (ученик в VIII клас).

  2-ро място в група "Уеб сайт" на Пето национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград - Радостин Емануилов.

  3-то място в група "Уеб сайт" на Пето национално състезание по информациони технологии, гр. Благоевград - Мартин Маринов.

  1-во място в група "Мултимедийни презентации" на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Янислав Колев.

  1-во място в група "Мултимедийни презентации" на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Радостин Емануилов.

  2-ро място в група "Мултимедийни презентации" на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Габриел Атанасов.

  2-ро място в група "Мултимедийни презентации" на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Йордан Йорданов.

  3-то място в група "Мултимедийни презентации" на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Мерт Мерткан.

  6-то място в група "Интернет приложения " (IX - XII клас) на Национален есенен турнир по информациони технологии "Джон Атанасов", гр. София - Радостин Маринов (ученик в VIII клас).