ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Визуални изкуства

2D и 3D компютърна графика, аудио и видео монтаж, компютърна анимация

Уеб програмиране

Генериране и оптимизация на динамично уеб съдържание
1Аудио и видео монтаж
Анотация на курса
Курса по аудио и видео монтаж разглежда основите на кино и телевизионното производство:
 • разпределяне отговорностите в екипа – продуценти, режисьори, оператори, монтажисти и др;
 • сформиране на киноекип;
 • планиране на разходите за снимачен продукт;
 • съставяне на сториборд на сюжетна фабула
 • разкадровка;
 • основни принципи на монтажа др.

Учебна програма
 1. Основни понятия – видео.
 2. Етапи при подготовка на видео .
 3. Технология на видеомонтажа.
 4. Мултимедийни технологии.
 5. Използване на цифровото видео в мултимедията.
 6. Редактиране на видео – линеен и нелинеен видеомонтаж
 7. Въведение “Кино и телевизионно производство”.
 8. Основни принципи на телевизията.
 9. Филмов и телевизионен монтаж, сценарий и постпродукция.
 10. Специални ефекти.
 11. Българско и световно кино.
 12. История на изкуството.
 13. Техника на безопасност.
 14. Компютърна анимация.
2Компютърна анимация (Adobe Flash)
Анотация на курса
Adobe Flash е едно от най-мощните средства за създаване на интерактивни обекти за уеб страници, игри, презентации и реклами. Притежава многобройни възможности за обработка на графика и анимация. С вградения във Flash език за програмиране ActionScript, можете да създадете пълноценно интерактивно съдържание. Използването на ActionScript дава възможност за създаване на уникални ефекти с движение на графични обекти, свързване с други приложения, бази данни, програмиране на игри и др. Езикът е подобен на JavaScript и също толкова достъпен за изучаване от широк кръг потребители.

Учебна програма
 1. Интерфейсът на Flash. Основни инструменти за работа с графики
 2. Слоеве и маски
 3. Покадрова анимация
 4. Морфинг
 5. Бутони. Концепция и реализация
 6. Практически занятия: банер, рекламен спот
 7. Работа с  аудио файлове
 8. Оптимизация на Flash клипове
 9. Синтаксис на AS 3.0
 10. Създаване на функции
 11. Обработка на събития
 12. Обектно ориентирано програмиране и работа с класове
 13. Условно и циклично изпълнение
3Триизмерна графика (3ds Max, Maya, Zbrush)
Анотация на курса
Курсът по триизмерна графика разглежда едни от най-добрите професионални програми за моделиране, анимиране и рендериране на 3D изображения – 3ds Max, Maya, Zbrush. Програмите привличат привличат все  по-голям брой привърженици сред дизайнерите заради мощните си уникални възможности. От филмовата и геймърската индустрия, до рекламнта и архитектурна анимация – програмите разглеждани в курса са се  превърнали в избор #1 за професионалните творци – бъдете и Вие един от тях!

Учебна програма
 1. Приложение на потребителските програми за тримерна графика. Интерфейс
 2. Работа с файлове и обекти
 3. Трансформиране на обекти
 4. Основни техники за анимация и работа с Track View
 5. Техники за анимация на камера
 6. Инверсна кинематика
 7. Анимиране на модификатори
 8. Фигури
 9. Съставни обекти
 10. Моделиране на полигони
4Компютърна графика (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)
Анотация на курса
Целта на курса е да даде както теоретични така и практически знания в областта на компютърната графика. Ще бъдат разяснени и използвани различни модели на реализация на компютърна графика – дескриптивни, процедурни, обектно-ориентирани и трансформационни. Особено внимание се обръща на създаването на модели, симулации и виртуални среди в различните модели.

Учебна програма
 1. Интерфейс. Файлов браузър
 2. Основни фотокорекции
 3. Селекции. Работа с маркирани обекти
 4. Слоеве
 5. Маски и канали
 6. Ретуширане и поправка на изображения
 7. Рисуване и редактиране
 8. Векторни маски, пътечки и фигури
 9. Специални ефекти
 
1jQuery & aJAX
Анотация на курса
Не е достатъчно да направим един статичен сайт. С помоща на библиотеката jQuery можем да направим нашия уеб сайт динамичен и привлекателен за посетителите. Акцент на курса „jQuery & aJax“ e работа с библиотеката jQuery и възможността и да прави заявки без да презареждаме цялата страница  – aJax.

Акценти
 • Възможности на библиотеката  jQuery
 • Изграждане на динамични приложения с  jQuery & aJax
2SEO
Анотация на курса
Курсът предоставя общи познания по SEO Оптимизация за статични и динамични уеб приложения. Той включва изграждане на цялостна структура на един сайт, което от своя страна включва избор на домейн, хостинг, изграждане на html и др. Разглеждат се конвеционални инструменти за оптимизация и професионални инструменти за ранжиране.
3Уеб програмиране (PHP & MySQL) – Първа част
Анотация на курса
PHP e език за създаване на интерактивни и динамични уеб страници. Той е лесен, гъвкав и компактен  за изучаване и използване. Намира приложение за реализиране на приложения с гъвкаво съдържание и динамична структура. Използва се за интернет базирани приложения в сферата на образованието, икономиката и рекламата.

Учебна програма
 1. Въведение в XAMPP – PHP MySQL уеб програмиране
 2. PHP – скрипт, вграждане в HTML код, коментар, променливи, константи
 3. PHP – изрази, предефинирани променливи
 4. PHP –  контролни структури, условни и циклични структури.
 5. PHP – формуляр, достъп до елементи на формуляр, валидация на формуляр, възстановяване на данни, скрити данни
 6. Работа с масиви. Числово индексирани масиви. Асоциативни масиви. Сортиране sort(), assort(), ksort(), rsort(), arsort() и krsort(). Многомерни (двумерни) масиви
 7. Работа с низове и регулярни изрази – функции trim(), ltrim(), chop(),  n12br(), print(), printf() , sprintf(), addslashes(), stripslashes(), explode(), implode(), join(), strtok(), substr(), strcmp(), strccasemp(), strnatcmp(),  strnatcasecmp(), strlen(), strstr(), strchr(), strrchr(), stristr(), strpos(), strrpos().
 8. Преизползване на код. Require(), include(). Файлове .inc. Писане на собствени  функции. Параметри на финкции (function). Област на видимост на променливите. Излизане от функции. Връщане на стойности от функции.
 9. Работа с файлове в PHP (fopen, fwrite, fgets, readfile), качване на файлове.
 10. Работа с дата и час.
 11. Бисквитки – създаване, четене и изтриване. Сесии – създаване, работа със сесийни променливи, използване на бисквитка в сесии, сесиен идентификатор, финализиране на сесия.
4Уеб програмиране (PHP & MySQL) – Втора част
Анотация на курса
PHP e език за създаване на интерактивни и динамични уеб страници. Той е лесен, гъвкав и компактен  за изучаване и използване. Намира приложение за реализиране на приложения с гъвкаво съдържание и динамична структура. Използва се за интернет базирани приложения в сферата на образованието, икономиката и рекламата.

Учебна програма
 1. Използване на MySQL. Използване на phpMyAdmin. Настройване на параметри от базата данни.
 2. Проектиране на уеб база данни. Създаване на уеб база данни. Потребители и привилегии. Grant , Revoke. Видове операции – select, insert, update, delete, index, alter, create, drop.
 3. Дефиниране на съдържание.Типове данни. Ключове на таблиците в базите от данни
 4. Работа с MySQL база данни. Четене от база данни. Преглеждане на записи. Работа с данни. Извличане на данни по критерии. Извличане на данни по определен ред (order by). Групиране и агрегация на данни (min, max, avg, sum, count).
 5. Вмъкване, триене, промяна на записи.
 6. Достъп до MySQL база данни с PHP. Създаване на база данни чрез PHP. Проверка и филтриране на входни данни. Създаване на конекция, избор на база данни, заявки до базата данни, извличане на резултатите от заявката. Прекратяване на конекцията. Добавяне на нова информация в базата данни..
 7. Разширяване на базата от данни. Обединяване на две и/или повече таблици
 8. Достъп до множество таблици. Обединяване на данни от различни таблици
 9. Идентификация на потребители и пароли.
 10. Основи в използвването на PHP за динамични приложения. Комбиниране с JavaScript и Ajax. Уголемяване на снимки.
 11. Изграждане на практически проекти с PHP и MySQL

Уеб дизайн

Създаване и управление на статични уеб страници

Роботика

Моделиране и управление на роботи и роботизирани системи
1xHTML & CSS – HTML 5 & CSS 3
Анотация на курса
HTML (Hypertext Markup Language) е език за създаване на WEB страници, който е лесен и бърз за усвояване. Чрез него се изграждат хипертекстови документи, с възможности за форматиране текст, изображения, таблици и мултимедия и свързване между отделните документи от който е изграден WEB сайта.

Програма
 1. Основни тагове за изграждане на WEB страница
 2. Форматиране на текст и изображение в WEB страница
 3. Таблици. Структура и оформление.
 4. Хиперлинкове. Мета тагове в WEB страница.
 5. Фреймове. Вграждане на мултимедийни обект в WEB страница
 6. Създаване на каскадни стилове. Стилизиране на background на WEB страница
 7. Стилизиране на текст, изображения и хиперлинкове
2Javascript
Анотация на курса
Javascript е най-широко разпространеният език за програмиране допълващ изграждането на WEB сайта. Езикът базиран на езика С++ се прилага за различни визуални ефекти, управление на потребителски форми и състояния свързани с промени на обекти от потребителя.

Програма
 1. Вграждане на Javascript в WEB страница
 2. Променливи в езика Javascript
 3. Операции с променливи в Javascript
 4. Логически изрази и оператори за цикъл в Javascript
 5. Функции и масиви в Javascript
 6. Обекти в Javascript
 7. Събития в Javascript
1Система на обучение
Анотация на курса
Роботиката е едно ново направление, набиращо популярност. Занятията по роботика включват дейности, насочени към решаване на реални проблеми и изследвания в науки като технологии, инженерство и математика. Структурата на дейности в LEGO проектите наподобяват процеса на реалното инженерно проектиране, използвано в много индустрии. Всеки проект започва с кратко обяснение и видео на действащи роботи, които помагат на учениците да добият реална представа.
Целият процес по изработване на роботи и разрешаване на проблеми позволяват на учениците да натрупат знания и опит в инженерните науки, да развият комуникативните си умения и творческо мислене. Учебната програма се състои от 3 основни части.

Учебна програма
 1. Уверете се, че се движат - тук учениците са изправени пред предизвикателството да проектират и създават роботи, които успешно да се движат с помощта на мотори и сензори. В петте проекта, учениците ще трябва да приложат на практика знанията си по математика като създават роботи със способности да измерват разстояние, скорост, да се движат без колела и под наклон.
 2. Създаване на по-умни роботи - в тези проекти е необходимо учениците да добавят сензори към своите роботи, за да могат да контролират поведението им и да извършват анализи на данните от сензорите. Посредством добавените сензори, учениците ще имат възможността да измерват околната среда и да разграничават специфични цветове.
 3. Създаване на система - учениците трябва да проектират система от програмирани роботи, които задвижват топка, събират и поставят различни обекти, имитират производство, както и разграничават различни цветове. Накрая учениците имат възможността да тестват системата и да съберат данни за анализ, който по-късно може да послужи за оптимизация на системата.
2Роботи и роботизирани системи

Компютърна графика и анимация

Създаване на приложения за Windows, Android и др.
1Unity 3D
Анотация на курса
Unity 3D е широко разпространена технология за създаване на приложения за платформи Android, iOS, Mac OS, Windows, Windows Phone, Windows Store, Linux, Xbox, Tizen, BlackBerry, Web Browser, Samsung TV, PlayStation. Използва се както от големи компании като Blizzard, така и от стартъп компании и инди разработчици. Курсът ще обходи знанията необходими за изработката на 2D и 3D приложения, включително използването на сложни физични симулации и деплоймънт на различни устройства.

Учебна програма
 1. Unity Editor - Запознаване със средата: йерархия, проект, сцена, гейм екран, инспектор.
 2. Unity Basics - Координати, вектори, материали, камери, шейдъри, GameObject, ресурси, материали.
 3. C# Scripting - Писане на скриптове и програмна логика.
 4. Input - Работа с вход и изход (мишка, клавиатура, touch).
 5. Transform - Ротация, транслация, скалиране.
 6. Collisions - Откриване на колизии, събития.
 7. Rigidbody - Симулация на физика.
 8. GUI - Форми и диалогови прозорци.
 9. Sprites & Scenes - Работа със сцени и 2D.
 10. Animation & Audio - анимации и звук.

Визуално-блоково програмиране

Програмиране във визуална среда
1Компютърно моделиране
Анотация на курса
Акцент в курса е усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.

Учебна програма
 1. Дигитални устройства
 2. Дигитална идентичност
 3. Информация
 4. Алгоритми