ПРЕПОДАВАТЕЛИ

д-р Ангел Стоянов Ангелов

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

д-р Албена Иванова-Неделчева

СУ "Сава Доброплодни"


Директор. Преподавател по математика и информационни технологии.

доц. д-р Красимир Харизанов

ШУ "Еп. К. Преславски"


Преподавател по информационни технологии.

Мадлена Михайлова Станчева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

Лейля Басриева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

Захари Николов

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информатика и информационни технологии.

Станаила Карагаева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информатика и информационни технологии.

Славка Михайлова

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информатика и информационни технологии.