ПРЕПОДАВАТЕЛИ

д-р Ангел Стоянов Ангелов

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

д-р Албена Иванова-Неделчева

СУ "Сава Доброплодни"


Директор. Преподавател по математика и информационни технологии.

доц. д-р Красимир Харизанов

ШУ "Еп. К. Преславски"


Преподавател по информационни технологии.

Мадлена Михайлова Станчева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

Лейля Басриева

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по информационни технологии.

Мехмед Коджа

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по математика.

Донка Аргирова

СУ "Сава Доброплодни"


Преподавател по математика.

Димо Малчев

Colibri Soft


Предприемач. Гост-лектор.