ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ШКОЛА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА
Занятията в Школа по информационни технологии и математика
стартират по утвърден график от ръководството на СУ "Сава Доброплодни" в началото на учебната година. Заявленията се подават в периода 15 -30 септември, а занятията стартират в началото на месец октомври. Заявленията са по обрзец, който трябва да се изтегли, принтира и попълни от родител/настойник. Попълнените заявления се предават от учениците или техните родители на един от ръководители на клубове към школата (кабинети КК1, КК2, КК3, КК4 или STEM център). Графикът на занятията се обявява на страницата на Школа по информационни технологии и математика - itclass.eu
Имената на клубовете и техните ръководители може да видите в раздел КУРСОВЕ.