ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ШКОЛА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ !!! ВСИЧКИ ПОЛЕТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ !!!

Ученик

Родител

Смяна през първи учебен срок

Групи, в които ученикът желае да бъде записан